Cầu duyên

Muốn đăng ký mã số, hãy tự giới thiệu, chiều cao, cân nặng, dung mạo, trình độ, nghề nghiệp, nếp sống, sở thích, vùng cư trú… và những yêu cầu về đối tượng. Kèm theo 1 bản photo 1 loại giấy... Read More

Oan gia vì gậy

Có lẽ cho đến mãi sau này khi em Vũ Xuân Hùng, ở Dư Hàng, Kênh, An Hải, Hải Phòng sẽ không quên được ngày mình phải đưa vào phòng cấp cứu ở Bệnh viện trẻ em ở Hải Phòng. Hôm đó ngày 14 tháng 8... Read More