Vông vang

Vông vang tên khác là ông vang, bụp vang, cây sâm bông vàng, bông rừng, cây la, đông quỳ, hoàng quỳ, phải ghi – Tày, co ta vên – Thái, hìa píu – Dao là một cây cỏ cao 0,8 mét đến 1 mét, gốc hóa gỗ.... Read More