Nhân ngày của Cha

Nhân ngày của Cha ….!!!NHỚ BA…!!! ( Viết cho BA lúc MẸ mới mất)Ảnh Net và bút tích của Ba…( Thể Tứ thanh: sắc hỏi huyền không)Kính ngỏ tâm lòng gởi đến BaTảo tần gian khổ xót khi... Read More

DIỄN

DIỄN….Trần gian nợ….thân chinh bút… bảng…Cũng đến hồi đã vãn vở tuồngDiễn sâu quên cả mình luônNhận đời rối rắmmột luồng thơ vănRồi đến lúc…tấm khăn hạ xuốngSân... Read More